Risicoanalyse en schadetaxatie.

- Het vaststellen en evalueren van schade en risico’s
- Het berekenen van averij en verlies

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

- Het verlenen van advies op het gebied van veiligheid
- Het verlenen van advies op milieuvlak
- Andere technische adviezen
- Activiteiten van adviseurs
- Activiteiten van kostendeskundigen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische adviezen

Mogelijkheden

Het verrichten van expertises en taxaties met betrekking tot
- Verwarming en verluchting
- Schoorstenen en open haarden
- Sanitaire installaties
- Riooltechniek
- Vochtproblematiek
- Plaatsbeschrijvingen voor en na werkzaamheden
- Plaatsbeschrijvingen voor en na huur of koopcontract

Onze troeven

- Vakkundige praktijkgerichte deskundigheid en ervaring
- Alle eigen meet- en inspectieapparatuur in eigen wagens aanwezig
- Onafhankelijk
- Snelle en vakkundige rapportage en gegevensverwerking
- 24-uurs service en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar

Algemene en belangrijke informatie

De keuze van het al dan niet oproepen en inschakelen van een privaat expert/deskundige ligt geheel bij u. Het is belangrijk dat u goed overleg pleegt met uw verzekeringsmakelaar of raadsman of raadsvrouw alvorens een deskundige op te roepen.


Vragen?

Telefoon 24 uur/ 7 dagen:
(0032) - (0)14 - 70 70 20
Mail: info@schadetaxateur.be


Contactformulier.

Naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Bericht:

 


Onze troeven.

- Onafhankelijk
- Vakkundige praktijkgerichte deskundigheid
- Snelle en vakkundige rapportage
- 24-uurs service
- 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar
- Eigen meet- en inspectieapparatuur